حرفای ذهن من

برای تازه شدن دیر نیست


بدبختی

بدبختی اینه که مجبور باشی بر اساس معیارهای آدمایی زندگی کنی که خودشون تو کارخودشون موندن


»موئدثه«Designed By Erfan Powered by Bayan