حرفای ذهن من

برای تازه شدن دیر نیست


دیدن تو

دیدنت 

باعث دلتنگى من خواهد شد 

بعدِ هر آمدنت 

رفتن اگر هست 

نیا...

#مهیا_غلامى
محمد امین


من دل بریدم


قبول!

من دل بریدم؛

تو راست میگویی،حق با شماست اصلا!

عزیز جان!شما پای همه ی قول و قرارها بودی!

بهترین بودی...

از سر ما زیادی بودی!

راست میگویی به خدا!

ما کجا و شما کجا...

اما...

تو را جان مادرت شبها راحت میخوابی؟

دل دردی،وجدان دردی، چیزی...

خدای نکرده آزارت نمی دهد که ان شا الله!؟

دردت به سرم،

تصدقت،

اگر شبی،نیمه شبی،از خواب ناز پریدی و از آن دردها به سراغت آمد...

حتم بدان شام سنگین خورده ای!

و گرنه ما کجا و شما کجا؟

#حامد_نیازی

۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan